Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2017

excentrycy
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie
o tym, czego nie zna.
— Albert Camus
Reposted frommoscow moscow viajestemjeden jestemjeden
excentrycy
Potrzebny mi jest towarzysz. Potrzebna mi jest bliskość pokrewnego człowieka. Pragnę jakiejś poręki świata wewnętrznego, którego istnienie postuluję. Wciąż tylko trzymać go na własnej wierze, dźwigać go wbrew wszystkiemu siłą swej przekory – jest trudem i udręką Atlasa. Czasem zdaje mi się, że tym wytężonym ges­tem dźwigania trzymam nic na swoich barkach. Chciałbym móc na chwilę złożyć ten ciężar na czyichś ramionach, rozprostować kark i spojrzeć na to, co dźwigałem.
— B. Schulz, list do Tadeusza Brezy
Reposted fromsoay soay viajestemjeden jestemjeden
excentrycy
  Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło. Aby nie szastał się we mnie gniew, wściekłość, sprzeciwy losowi i inne takie ciężkie do znoszenia namiętności.
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromIriss Iriss viatatianka tatianka
excentrycy
You must be prepared to work always without applause
— Hemingway
Reposted fromtatianka tatianka viaopheliac opheliac
excentrycy
0816 9ccc 500
tree
Reposted fromstonerr stonerr viaopheliac opheliac
7223 9de0 500

rudygodinez:

The Sun in Total Eclipse, From Fanny Dickerson Chase’s “In Starland”, (1922)

Reposted frominfinitenoise infinitenoise
8752 394c

midnightmurdershow:

Un Chien Andalou (1929) Directed by Luis Buñuel

Reposted frominfinitenoise infinitenoise
0004 0b8b

lasmicrofisuras:

Albert Renger - Patzsch.
Forest in Autumn , 1936.

Reposted frominfinitenoise infinitenoise
Z pewnością, nauka czyni postępy, jest to niepowstrzymany proces, czyni ona nawet postępy w narastającym tempie, coraz szybciej, lecz jaki w tym powód do chwały? To tak, jakby chcieć wychwalać kogoś za to, że wraz z upływem lat się starzeje, a tym samym coraz szybciej zbliża się do śmierci.
— [Franz Kafka, Dociekania psa]
Reposted frominfinitenoise infinitenoise
excentrycy
czemu nie mogłem poświęcić dość uwagi (…), Boże święty, Boże miłosierny, dlaczego nie można niczemu poświęcić uwagi, świat jest sto milionów razy za obfity i co ja pocznę z moją nieuwagą
— Kosmos, Witold Gombrowicz
Reposted fromink ink viainfinitenoise infinitenoise
Try to learn to breathe deeply, really to taste food when you eat, and when you sleep, really to sleep. Try as much as possible to be wholly alive with all your might, and when you laugh, laugh like hell. And when you get angry, get good and angry. Try to be alive. You will be dead soon enough.
Ernest Hemingway
Reposted fromenyopax enyopax viafajnychnielubie fajnychnielubie
excentrycy
excentrycy
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść i marzyć cicho o nieznanym bycie, w którym byś była moją samotnością, i w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
Reposted fromSTYLTE STYLTE viainfinitenoise infinitenoise
5576 4d48 500

colin-vian:

Theo van Doesburg   1930

excentrycy
projekt Yang Kim
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
excentrycy
1045 01ae
Reposted fromserendipity6 serendipity6 viahereyes hereyes
excentrycy
6245 17aa 500
KORNEL MAKUSZYŃSKI - Przyjaciel wesołego diabła
Reposted fromcollarbones collarbones viaallay allay
excentrycy

Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.

— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted frominpassing inpassing viabanshe banshe
excentrycy
I była zgroza nagłych cisz!
I była próżnia w całem niebie!
A ty z tej próżni czemu drwisz,
kiedy ta próżnia nie drwi z ciebie?
— Bolesław Leśmian
excentrycy
gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz,
ale w innym sadzie, w innym lesie -
może by inaczej zaszumiał nam las
wydłużony mgłami na bezkresie....

może innych kwiatów wśród zieleni bruzd
jkęłyby się dłonie dreszczem czynne -
może by upadły z niedomyślnych ust
jakieś inne słowa - jakieś inne...

może by i słońce zniewoliło nas
do spłynięcia duchem w róż kaskadzie,
gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz,
ale w innym lesie, w innym sadzie...
— leśmian/turnau
Reposted fromgracey gracey viablackteaprincess blackteaprincess
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl